Wie was Copernicus?

Nicolaas Copernicus (1473-1543) was een wiskundige en astronoom die leefde rond 1500. Hij heeft onder andere ontdekt dat de zon het middelpunt is van ons zonnestelsel en dat de aarde om de zon draait. Dat was baanbrekend en grensverleggend, omdat men toen dacht dat het andersom was. Onze school is naar hem vernoemd omdat we nieuwsgierigheid en leren belangrijk vinden. De Copernicus Scholengemeenschap past bij leerlingen die ook grenzen willen verkennen en verleggen.