De Special Class

Sinds 2018 biedt het onderwijs in West-Friesland een oplossing voor leerlingen met een havo- of vwo-advies die, vaak door (kenmerken van) autisme, zijn aangewezen op het voortgezet speciaal onderwijs.

De Special Class brugklas is gehuisvest in de Copernicus SG in Hoorn. Deze klas telt minder leerlingen dan een reguliere brugklas. De klas heeft twee vaste mentoren met veel ervaring met deze doelgroep, waarvan er de hele dag één aanwezig is. Van elk schoolvak krijgen de leerlingen minimaal één les per week van een vakdocent, naast een weektaak voor dat vak. Alle docenten zijn speciaal getraind en worden begeleid door de mentoren.

De aanpak in de klas houdt rekening met de behoeften van de leerlingen. De klas zit in een vast lokaal; de leerlingen krijgen een kluisje in dit lokaal. Elke dag kent dezelfde opbouw.

De aanpak lijkt op die van het voortgezet speciaal onderwijs. Met een groot voordeel: de klas zit in een reguliere school. In de loop van de brugklas, maar ook in de jaren daarna, zal steeds met elke leerling gekeken worden welke onderdelen van het regulier programma voor hem of haar geschikt zijn. Op maat, in kleine stappen die goed worden voorbereid en geëvalueerd.

De Special Class is ondergebracht op de Copernicus. Meer weten? Lees de folder en/of neem contact op met mevrouw Jaloe de vries, afdelingsleider onderbouw van de Copernicus SG (0229-236344).