Ondersteuning en begeleiding

Het is de bedoeling dat je in het vervolgonderwijs zelfstandig kunt studeren. In de brugklas zet je daarin de eerste stappen. Wij helpen je daarbij.
Iedere eerste brugklas heeft een mentor en een aantal junior-mentoren. Dat zijn leerlingen uit de bovenbouw die brugklassers begeleiden en helpen. Je kunt je (junior)mentor alles vragen.
Bij studievaardigheden leer je werken met een agenda en het plannen van huiswerk. In de lessen ‘Leren LEREN’ leer je ‘slimmer te leren’ en train je de verschillende manieren van leren.

Huiswerkbegeleiding door Lyceo

Steeds vaker maken leerlingen gebruik van een extra steuntje in de rug bij het maken en leren van schoolwerk. Op de Copernicus kun je huiswerkbegeleiding, bijles of examenbegeleiding krijgen via Lyceo. Daarnaast kun je in de toetsweken naar de Toetsweek Opvangklas. Deze mogelijkheden zijn er voor alle leerlingen: van klas 1 tot en met 6, van mavo tot en met vwo. Hier zijn voor ouders kosten aan verbonden.

Lyceo werkt met leerling, school en thuis samen om de prestaties en de zelfstandigheid rondom de studievaardigheden zo groot mogelijk te krijgen. Lyceo richt zich hierbij op de studievaardigheden:

  • Plannen (voorbereiding, overzicht en vooruit kijken)Structureren (overzichtelijker en kleiner maken van de stof die geleerd moet worden)Herhalen (het snappen en onthouden van de stof die geleerd moet worden)
  • Reflecteren (wat heb ik gedaan? Wat ging goed? Wat ging nog niet goed?)

De huiswerkbegeleiding is van maandag t/m vrijdag van 14.30 tot 17.30 in lokaal 115.

Huiswerkklas

Voor leerlingen die een rustige plek zoeken om onder toezicht hun huiswerk te maken en leren, is er de huiswerkklas. De huiswerkklas is van maandag t/m vrijdag van 14.30 tot 17.30 in lokaal 115.

Bijles

Dit is 1-op-1 begeleiding voor leerlingen die moeite hebben met 1 of meerdere vakken. De focus ligt dus op de vakinhoudelijke begeleiding. De dagen en tijden zijn flexibel in te plannen, dus ook in tussenuren.

Studiecoaching

Als je leerproblemen hebt, kun je deze bespreken met je mentor. Hij of zij kan dan begeleiding regelen in de vorm van individuele studiecoaching. Het kan ook zijn dat je studiecoaching krijgt aangeboden. In beide gevallen praat je dan regelmatig met een docent om een doel te bereiken dat je samen hebt afgesproken. Zo’n doel is meestal verbetering van je studievaardigheden.

Het moet klikken tussen jou en de coach, dus er lopen meerdere coaches rond op de Copernicus. Daarnaast kan studiecoaching op elk moment van het schooljaar starten. Het traject loopt altijd voor een bepaalde tijd. De precieze invulling van studiecoaching bepaal je zelf, samen met je coach.

Schoolondersteuningsprofiel

De ambitie van de Copernicus is altijd al elke leerling te bieden wat hij of zij nodig heeft om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en zo ver mogelijk te komen. In het schoolondersteuningsprofiel valt te lezen welke ondersteuning de school al kan bieden en welke ondersteuningsmogelijkheden de school verder wil ontwikkelen. Een school is immers nooit af, omdat het altijd beter kan en elke leerling anders is.

Schoolondersteuningsprofiel Copernicus SG 2021-2022

Contact/vertrouwenspersonen

Wil je iets aan iemand vertellen, wil je even je ei kwijt, maar je weet niet bij wie? Kun of wil je iets niet met je ouders of vrienden bespreken? Op school kun je altijd bij iemand terecht! Je leraren staan voor je klaar en je mag ook altijd naar je mentor. Als je dat liever niet doet, dan hebben we op school drie personen die speciaal zijn voor dit soort gesprekken. Wij noemen dit CONTACTPERSONEN. Heb je ze nodig, vraag dan aan de administratie wanneer ze op school zijn en maak een afspraak.