Sport

Sporten is méér dan lekker bewegen. Natuurlijk is het gezond en leuk. Maar door te sporten leer je ook samenwerken, doorzetten, grenzen opzoeken en discipline opbrengen. En je leert om te gaan met regels, met successen en beperkingen – die van een teamgenoot en die van jezelf. Als je dit op school leert, heb je daar je hele leven profijt van.

Ben je sportief? Dan kun je in de brugklasperiode kiezen voor een sportklas, met extra uren voor sport en bewegen. Daarna heb je de mogelijkheid om een sportief eindexamenvak te kiezen. Op de mavo is dat Lichamelijk Opvoeding 2 en op de havo en het vwo is dat Bewegen, Sport en Maatschappij.

Aan het einde van je schooltijd heb je veel geleerd over verschillende sporten. De meeste van die sporten heb je ook daadwerkelijk gedaan. Je hebt je sportieve grenzen verlegd en goed leren omgaan met het geven en ontvangen van feedback.