Dyslexie & Dyscalculie

Dyslexie

Voor alle leerlingen op de Copernicus wordt het lezen en leren zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Heb je vanuit de basisschool de diagnose dyslexie, dan kun je rekenen op speciale aanpassingen.

  • Een aanspreekpunt in de vorm van een dyslexiecoach.
  • Een ‘groene kaart’ waarmee leerlingen gebruik kunnen maken van hulpmiddelen.
  • Voor brugklasleerlingen zijn er voortgangsgesprekken met de dyslexiecoach waarbij er de mogelijkheid is om tips te vragen.
  • Aangepaste beoordeling van spelling.

We kunnen op individuele basis adviezen geven voor testen, extra hulpmiddelen en hulp buiten school. Ook als we vermoeden dat een leerling dyslexie heeft nadat deze op de Copernicus is begonnen.

Dyscalculie

Heb je vanuit de basisschool de indicatie dyscalculie? Of vermoeden we dat je dit hebt? In overleg met jou en je ouders bekijken we wat je nodig hebt om zo goed mogelijk te presteren. Ook leerlingen zonder dyscalculie vinden rekenen vaak lastig. Daarom heeft de Copernicus zowel voor de onderbouw als de bovenbouw een rekencoördinator.

De ondersteuning bij dyscalculie is maatwerk. Met welk hulpmiddel ben jij geholpen? Dat kan bijvoorbeeld een rekenmachine zijn bij berekeningen waarbij andere leerlingen hoofdrekenen of tabellen gebruiken. Zo worden vakken als wiskunde, Mens & Techniek, Mens & Natuur en aardrijkskunde minder lastig. Ook behoren hulplessen rekenen tot de mogelijkheden.