Werken in het onderwijs

Nieuws

Nieuwe regionale website voor werken in het onderwijs in de lucht:

www.stappeninhetonderwijs.nl

Dit is een regionaal loket om (potentiële) zij-instromers te informeren en te enthousiasmeren.

De website is opgezet vanuit het Regionaal Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord (RPOA NHN) in samenwerking met de beide opleidingsscholen in de regio, de ROWF en de AONHW.

De website is primair bedoeld voor mensen die de overstap naar het onderwijs overwegen. Op termijn wordt de site verder ontwikkeld met regionale informatie en een agenda voor docenten die verder willen professionaliseren in het vak.

In februari 2022 worden er ook online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor (potentiële) zij-instromers. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor via de website aanmelden.