Spelenderwijs door het natuurkunde examenprogramma

Algemeen nieuws

Na enkele examens te hebben doorgeworsteld, hebben vwo – en havo leerlingen ter voorbereiding van het komende examen een bordspel gemaakt.

Er werden natuurlijk hoge eisen gesteld aan het bordspel:

  • Er moeten opdrachten worden vervuld of vragen worden beantwoord die allen op de één of andere manier met de toegewezen hoofdstukken van het examenprogramma natuurkunde te maken hadden.
  • Er moeten verschillende typen vragen/opdrachten zijn (kennisvragen, opzoekvragen, internet vragen,etc.).
  • Er moeten vragen met verschillende moeilijkheidsfactor in het spel zitten.
  • Het moet vlot speelbaar zijn (dus wanneer je onmogelijke vragen stelt of fouten in je spel laat sluipen, voldoe je niet aan deze eis: dan duurt het allemaal veel te lang)
  • Er moet een winnaar zijn aan het einde van het spel

Voorzien van binassen, rekenmachines en kladpapier gingen de verschillende groepjes aan de slag met het spel dat door een ander groepje was ontworpen. Maandag 19 april beet 6 vwo de spits af en woensdag is 5 havo aan de beurt.