Staking OV

Algemeen nieuws

Het Openbaar Vervoer (OV) heeft nieuwe stakingen aangekondigd. Ditmaal doen niet alleen de NS, maar ook de busmaatschappijen mee aan de staking. Voor woensdag 7 september en vrijdag 16 september zijn er stakingen aangekondigd.

Een deel van jullie maakt van het OV gebruik om naar school te komen. Op deze data zal dat dus hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn. Ik vraag jullie daarom samen met je ouders/verzorgers te bekijken of er andere manieren zijn waarop je naar school kunt komen. Misschien zijn er bijvoorbeeld ouders van andere leerlingen die bij jou in het dorp wonen waarmee je kunt meerijden naar school, omdat die ouders hun kind deze dagen met de auto brengen/ halen.

In principe worden jullie – ook als het OV staakt – gewoon op school verwacht. Mocht het nu echt niet lukken om iets voor het vervoer naar school te regelen, dan is de noodoplossing dat je vanuit huis via Teams de lessen volgt. In dit geval vragen we aan jullie ouders/verzorgers dit tijdig te melden, zodat we de docenten op de hoogte kunnen stellen dat jij de les vanuit huis wil volgen. Je ouders/verzorgers kunnen dat doen door een mail te sturen naar school of te bellen naar school (dus niet via het ziekmelden in Magister, want je bent niet ziek).

Wat verwachten we van je als je de lessen online volgt?

Als je de lessen vanuit huis via teams volgt dan gelden de volgende afspraken:

  • Je volgt alle lessen, behalve LO. Voor de vakken drama, handvaardigheid, tekenen, muziek en textiele vormgeving heb je even contact met je docent. Je bepaalt dan samen of het voor deze vakken zin heeft de les online te volgen.
  • Tijdens de online lessen staat je camera aan. Als je in verband met je privacy niet wil dat iedereen je kamer/ huis kan zien, dan maak je gebruik van een achtergrondje in Teams. Dan is alleen jouw gezicht zichtbaar.

Wat mag je van de docent verwachten?

De docent zorgt ervoor dat jij de les kunt volgen, door de camera tijdig aan te zetten. De docent houdt ook de absentie bij. Omdat de meeste leerlingen in het lokaal zullen zitten en niet thuis, richt de docent zijn/haar aandacht vooral op de leerlingen in het lokaal. Het kan zijn dat als jij vanuit huis vragen hebt, die niet in die les beantwoord kunnen worden. In dat geval neem je je vragen mee naar de volgende les van dat vak wanneer je weer op school bent.

Zoals jullie lezen is de noodoplossing om via Teams de lessen te gaan volgen niet ideaal. Daarom nogmaals het verzoek om samen met je ouders/verzorgers even goed na te denken over een manier waarop je toch naar school kan komen. Het is ook handig om met je klasgenoten te bespreken of zij slimme oplossingen hebben bedacht.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop dat het lukt om ondanks de staking zoveel mogelijk leerlingen op de stakingsdagen ‘gewoon’ op school te zien.

Met vriendelijke groet,

Pol Hinke
Directeur Copernicus SG