Schoolkosten

Hoe hoog zijn de ouderbijdragen en specifieke kosten voor een schooljaar op de Copernicus? De tabel met kosten per opleiding vindt u vanaf september op deze pagina.

Vrijwillige ouderbijdrage

De € 40 vrijwillige ouderbijdrage is een vergoeding voor de kosten van allerlei kleine activiteiten. Deze organiseert de Copernicus in de loop van het schooljaar voor de leerlingen. De ouderraad en de locatiedirecteur hebben in overleg bepaald welke activiteiten dit betreft. De controle op de uitgaven van de ouderbijdrage ligt volledig in handen van de ouderraad. Meer informatie vindt u in de Regeling Ouderbijdrage in onze schoolgids.

WIS Collect

Op alle locaties van het Atlas College worden de ouderbijdragen en overige schoolkosten via het programma WIS Collect  gefactureerd. Ouders/ verzorgers ontvangen hiertoe vanuit WIS Collect een e-mail van de school. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met o.a. iDEAL de betreffende factuur betalen.

Stichting Leergeld West-Friesland

Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan excursies, schoolreisjes en moeten sportkleding of contributie voor een sportvereniging kunnen krijgen. Is dat moeilijk en kan bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald worden? Dan kan Stichting Leergeld wellicht ondersteunen.

Deze stichting geeft voorlichting over beschikbare voorzieningen, bemiddelt tussen ouders en hulpverlenende instanties en verstrekt eventuele aanvullende financiële of materiële hulp met bijvoorbeeld een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Vertrouwelijkheid is een sleutelbegrip bij Stichting Leergeld. Meer informatie kunt u vinden op www.leergeldwestfriesland.nl